Project Fedra

VP Mokymas

Šiuolaikinėse vaisingumo pažinimo (VP) mokymo  programų turinyje yra aptariama  vyro ir moters vaisingumo fiziologija, galimos vaisingumo problemos, kontracepcijos metodai, lytiškumo etika  ir t. t. VP mokymas – tai  kokybiškos ir patikimos žinios  apie lytinę sveikatą ir ją saugantį elgesį skirtos ne vien (jaunoms) šeimoms, bet taip pat paaugliams, kuriems itin svarbu pažinti vaisingumą jų lytinės tapatybės formavimosi laikotarpiu.   Ypatingai VP yra aktualus imigrantams ir kitoms pažeidžiamoms socialinėms grupėms, kurios dažnai turi  kitokias vaisingumo ir šeimos vertybes negu juos supanti aplinka.

Be to, VP yra galimybė moterims siekiančioms karjeros ir savęs realizavimo profesiniame gyvenime: remti VP mokymą reiškia remti skirtingų  lyčių asmenų lygiavertiškumą ir lygias teises bei galimybes. Galiausiai, VP mokymas yra puiki prielaida  jaunoms moterims (perspektyvioms motinoms) ir moterims- motinoms pasiūlyti tęstinio mokymo galimybę.

Suaugusiųjų  VP mokymo kokybė reikalauja gerai parengti mokytojus, aprūpinant juos tinkamomis ir aukštos kokybės mokymo medžiagą.  Lytinio švietimo programos Europos mokyklose dažnai pateikia informaciją apie kontraceptines priemones ir lytiškai plintančias ligas, bet retai kreipia dėmesį į vaisingumo pažinimą. Taip pat, VP mokymas yra svarbesnis besimokantiems suaugusiems, kurie tiesiogiai turi priimti sprendimus dėl savo šeimyninio gyvenimo. VP apima skirtingas technikas ir tradicijas, todėl VP mokymas yra lankstus ir lengvai adaptuojamas pagal  besimokančiųjų poreikį, t.y. pagal turinio sudėtingumą, kultūrą, vertybės, mokymosi įpročius, stilius ir t. t.