Project Fedra

Projektas

Projekto FEDRA (trumpinys iš angl. k. žodžių Family EDucation for Responsible pArenting, šeimos rengimas atsakingai tėvystei) tikslas –  pagerinti vaisingumo pažinimo   ir rengimo atsakingai tėvystei mokymo programų kokybę.

Todėl projekte numatoma pagerinti  mokymo programų  ir priemonių  kokybę, padarant vaisingumo pažinimo mokymo programas daugiau patrauklesnėmis ir efektyvesnėmis, bei plėtojant  vaisingumo pažinimo mokytojams būtinas savybes.

Šiems FEDRA tikslams pasiekti numatyti  uždaviniai:

 • Išplėtoti  aukštos kokybės mokytojų mokymo programos modelį (MMPM) pagal kurį visi mokymo centrai galėtų rengti savo programas. Šitas modelis bus suderintas su IEEF programų akreditacijos nuostatais. MMPM bus išleistas kaip galimas (mokymo) vadovas visomis partnerių kalbomis.
 • Plėtoti pavyzdinę vaisingumo pažinimo mokymo programą, kuri galėtų būti tinkama įvairioms tikslinėms grupėms įvairiose Europos šalyse. Programos bus išleistos kaip nedidelis vadovėlis, skirtas kiekvienai konkrečiai tikslinei grupei visomis partnerių kalbomis. Numatomos tikslinės grupės: jaunos poros iki santuokos / kartu gyvenančios, t. y. stabilios ar susituokusios poros, paaugliai, migrantai ir pan.
 • Projektuoti  ir kurti mokymo medžiagos standartą, turintį visą  būtiną informaciją , neišskiriant nė skaitmeninių  technologijų. Šios mokymo medžiagos bus prieinamos mokytojų mokymo programoms ir skirtingoms vaisingumo pažinimo mokymo programoms.
 • Stiprinti ir plėtoti Europos organizacijų tinklą aktyviai dalyvaujančių suaugusiųjų vaisingumo pažinimo  mokyme ir rengime atsakingai  tėvystei  per projekto veiklų sklaidą bei rezultatų įgyvendinimą, pirmiausiai pradedant  nuo  IEEF tinklo plėtojimo. Siekiant šio tikslo, projekto  asocijuoti partneriai dalyvaus kai kuriuose projekto susitikimuose.

Projekto partneriai

 • La Bottega dell’Orefice – Italija, projekto koordinatorius
 • Associazione seed – Šveicarija
 • PERLE e. V. – Vokietija
 • Cana Movement – Malta
 • Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar RENAFER-Ispanija
 • Lenkijos natūralaus šeimos planavimo mokytojų asociacija,
 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva