Project Fedra

Proġett Fedra

L-għan ta’ FEDRA hu li jtejjeb il-kwalita’ tat-taħriġ ta’ l-għarfien tal-fertilita’ u ġenituri responsabbli.

Dan ifisser:  Tittejjeb il-kwalita’ tal-programmi  ta’taħriġ u l-materjal, il-programmi ta’taħriġ isiru aktar effettivi u fl-aħħar sabiex ix-xogħol ta’ l-għalliema ta’ l-għarfien tal-fertilita’ isir aktar interessanti.