Project Fedra

Strona główna

Głównym celem projektu o nazwie FEDRA (Family EDucation for Responsible pArenting – Edukacja Rodziny dla Odpowiedzialnego Rodzicielstwa) jest podniesienie jakości programów nauczania rozpoznawania płodności oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Realizacja tego celu oznacza w pierwszej kolejności poprawę jakości kursów nauczania metod rozpoznawania płodności oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnym rodzicielstwem między innymi poprzez podniesienie jakości oferowanych materiałów szkoleniowych. Dzięki działaniom podjętym w projekcie oferowane materiały staną się bardziej interesujące, a same zajęcia atrakcyjniejsze.