Project Fedra

Nauczanie rozpoznawania płodności

Dostępne programy nauczania rozpoznawania płodności zawierają treści dotyczące fizjologii i zakłóceń płodności, metod antykoncepcyjnych, etyki seksualności etc. Powyższe zagadnienia wymagają wiedzy o zdrowiu i zachowaniu płciowym, niezwykle ważnej zarówno dla (młodych) rodzin, jak również dla nastolatków, doświadczających problemu identyfikacji swojej płci. Rozpoznawanie płodności jest podobnie ważne dla imigrantów, którzy często wyznają odmienne wartości związane z płodnością i rodziną, niż środowisko kulturowe, w którym funkcjonują.

Rozpoznawanie płodności ma także zasadnicze znaczenie dla kobiet chcących rozwijać się zawodowo: wspieranie nauczania rozpoznawania płodności oznacza zatem wsparcie równości płci. Ostatecznie, nauczanie rozpoznawania płodności jest szansą dla młodych kobiet (przyszłych matek) oraz kobiet już będących matkami na realizację dalszego kształcenia.

Jakość  nauczania metod rozpoznawania płodności wśród osób dorosłych, wymaga dobrze przeszkolonych nauczycieli dysponujących wysokiej klasy materiałami szkoleniowymi. Plany nauczania edukacji seksualnej w europejskich szkołach są wypełnione informacjami o antykoncepcji i chorobach przenoszonych drogą płciową, rzadko jednak skupiają się na rozpoznawaniu płodności. Nauczanie rozpoznawania płodności jest niezwykle ważne dla osób dorosłych, bezpośrednio podejmujących decyzje związane z planowaniem rodziny. Wykorzystuje się tutaj różne techniki i tradycje, i dąży do takiego zaadaptowania jakże różnorodnych i skomplikowanych treści , aby trafiły one do poszczególnych grup dorosłych odbiorców – różniących się kulturą, wartościami, zwyczajami, stylem uczenia się etc.