Project Fedra

Projekt

Projekt FEDRA ma na celu podniesienie jakości programów nauczania rozpoznawania płodności oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Oznacza to: poprawę jakości kursów nauczania, a także jakości związanych z nimi materiałów szkoleniowych poprzez  sprawienie, aby stały się one bardziej interesujące i efektywne, a same zajęcia bardziej atrakcyjne.

Powyższe zadania będą osiągnięte na drodze realizacji następujących inicjatyw:

 • Stworzenie wysokiej jakości wzorcowego programu/kursu nauczania dla  nauczycieli NPR, na którym będą mogli oni bazować, przygotowując i prowadząc swoje spotkania. Tenże szablon będzie zgodny z wytycznymi akredytacyjnymi IEEF i będzie dostępny w formie podręcznika wydanego w językach narodowych wszystkich partnerów projektu FEDRA.
 • Stworzenie  programów nauczania skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, w celu ich wykorzystania w różnych krajach europejskich. Programy zostaną wydane w formie niedużych poradników skupiających się na poszczególnych grupach odbiorców. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wzorcowego kursu nauczania, poradniki  będą  dostępne w językach narodowych poszczególnych partnerów projektu. Rozważanymi grupami docelowymi są m.in.: narzeczeni przygotowujący się do zawarcia małżeństwa, pary żyjące razem, małżonkowie, nastolatkowie, emigranci itd.
 • Zaprojektowanie i stworzenie standardowych materiałów szkoleniowych,  wykorzystując do tego również technologię cyfrową. Materiały szkoleniowe będą dostępne dla nauczycieli NPR (realizacja głównego celu), jak i również jako pomoc dla wszelkich innych programów związanych z nauczaniem rozpoznawania płodności.
 • Wzmocnienie i powiększenie europejskiej sieci organizacji zajmujących się edukacją osób dorosłych w zakresie nauki rozpoznawania płodności oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez rozpowszechnianie i podnoszenie wartości zajęć, poczynając od powiększenia sieci IEEF (Europejski Instytut ds. Edukacji Rodziny). W tym celu kluczowi partnerzy przedsięwzięcia wezmą udział w kilku spotkaniach projektowych.

Partnerzy projektu:

 • La Bottega dell’Orefice – Włochy, Koordynator
 • Associazione seed – Szwajcaria,
 • PERLE e. V. – Niemcy
 • Cana Movement – Malta
 • Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar RENAFER- Hiszpania,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny – Polska
 • Vytautas Magnus University – Litwa