Project Fedra

Czym jest rozpoznawanie płodności?

Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza stworzenie odpowiednich warunków dla każdego nowego życia mającego przyjść na świat. Choć wszyscy są zgodni, że przychodzące na świat dziecko jest błogosławieństwem, to jednak jego pojawienie się i związane z tym dodatkowe obowiązki mogą w bardzo istotny sposób wpłynąć na plany, postawę oraz wzajemne relacje jego rodziców. Odpowiedzialni rodzice – małżeństwo lub rodzina – posiadają środki pozwalające na podjęcie decyzji o tym, kiedy najrozsądniej zaprosić do swojego życia (kolejne) dziecko, biorąc pod uwagę chęci, stan psychiczny i sytuację ekonomiczną małżonków. Odpowiedzialni rodzice są gotowi stworzyć najlepsze warunki dla mającego się pojawić dziecka.

W rezultacie, powszechna kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa może przyczynić się do zwiększenia równowagi  i stabilności rodzin i zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawiania się kryzysowych sytuacji wychowawczych dla dzieci. Owa kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa z  jednej strony zredukuje społeczne koszty niechcianych ciąż, czy ograniczy trudne sytuacje rodzinne (włączając wymuszone samotne rodzicielstwo etc.), z drugiej strony wpłynie na pojawienie się lepszych warunków wychowawczych w przyszłości. Ponadto, promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa jest sposobem na przeciwstawianie się malejącej od ponad dekady liczbie urodzeń w Europie.

Podejmowanie przez rodziców odpowiedzialnych decyzji w kwestii przyjęcia dziecka zależy od wielu czynników (społecznych, ekonomicznych,  psychologicznych i innych), jednak kluczowym aspektem w tym kontekście jest umiejętność rozpoznawania płodności (ang. fertility awareness). Bycie świadomym tego, jak funkcjonuje ludzka seksualność (fizjologia płodności), jakie ma znaczenie i wartość (osobiste przekonania dotyczące seksualności, potencjalne konflikty występujące między mężczyzną i kobietą wynikające np. z różnic płciowych, kulturowych, czy zwyczajowych) oraz posiadanie wiedzy na temat rozpoznawania i kontrolowania swojej płodności to wymóg  odpowiedzialnego rodzicielstwa.